Poradnia Alergologiczna

Alergologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami, których przyczyną jest nieprawidłowa reakcja organizmu na alergeny.

 

Alergenami są substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także różne proste związki chemiczne o charakterze haptenów, np. leki. Reakcja organizmu na kontakt z alergenem może być niewielka (świąd, łzawienie oczu) czasami o większym nasileniu (duszność, obrzęk twarzy), a rzadko niebezpieczna, zagrażająca życiu.

 

Podział alergenów:

  • wziewne np. kurz domowy;
  • pokarmowe, czyli takie, które dostają się do organizmu razem z pokarmem, np. białko jaj, czekolada, owoce cytrusowe, mleko i inne;
  • kontaktowe, wywołujące reakcję alergiczną po bezpośrednim zetknięciu ze skórą np. lateks, metale;
  • niektóre leki np. szczególnie antybiotyki;
  • Szczególna postacią uczulenia jest alergia na jad owadów. Człowiek o prawidłowej wrażliwości na jad po użądleniu odczuwa pieczenie, ból a w miejscu użądlenia występuje obrzęk.

Rejestracja:

codziennie od 7.00 do 14.00,

52 311 75 66 

Młodzież od 16 roku życia i dorośli


Poradnia alergologiczna prowadzona jest przez doświadczonego lekarza specjalistę panią Halinę Łuczkowską, która oferuje dorosłym i dzieciom od 6 roku życia:

  • leczenie chorób alergicznych w tym immunoterapię swoistą
  • diagnostykę alergii na pyłki roślinne, sierści zwierząt, grzyby pleśniowe, kurz, pokarmy, (testy skórne, IgE swoiste)
  • badania czynnościowe układu oddechowego (badania spirometryczne spoczynkowe i po lekach)
  • edukację prozdrowotną w zakresie unikania alergenów oraz samokontroli w astmie oskrzelowej