TELEPORADY

Standardy organizacyjne teleporady
w ramach POZ: informacje dla pacjentów

23.09.2020

 

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych w Centrum Medycznym ,,Zachód”  Sp. z  o. o. , położonym przy ulicy Grunwaldzkiej 138, 85-429 w Bydgoszczy, zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.1395).

 

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

 

·         w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę:

·         (Centrum Medyczne ,,Zachód”  Sp. z  o. o. , ul. Grunwaldzka 138, 85-429 w Bydgoszczy)

·         na stronie internetowej Świadczeniodawcy: ( www.centrumzachod.pl ),

·         telefonicznie (na żądanie pacjenta).

 

Spis treści

 

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad.............................................................................. 2

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad..................................................................... 2

1.2 Ustalenie terminu teleporady................................................................................................... 2

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem............................................................................................. 2

Połączenia telefoniczne.................................................................................................................. 2

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem........................................................ 3

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem............................................................................................. 3

2. Instrukcje dla pacjentów............................................................................................................. 3

2.1 E-recepty................................................................................................................................. 3

2.2 E-skierowania.......................................................................................................................... 3

2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej............................................................................................... 4

2.4 Zlecenia badań dodatkowych.................................................................................................... 4

 

 

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad
 
1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad
 

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

 

1.2 Ustalenie terminu teleporady
 

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu

 

52 311 75 75  od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00.

 
1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem
 
Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez pacjenta metody kontaktu ze Świadczeniodawcą (opisanych w części 1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad).

 

Sam kontakt jest nawiązywany w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Świadczeniodawca podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut). Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

 
Połączenia telefoniczne
 
Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady. Do kontaktu wykorzystujemy poniższe numery telefonów:

 

                           

 668 045 005       886 729 58

    668 045 042       668 045 259 

   668 045 169       668 045 226

                            523207979

 

 

 
1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem
 
Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej - podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

 

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

 

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem
 
Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Świadczeniodawcy.

 

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

 

2. Instrukcje dla pacjentów
 
2.1 E-recepty
 
U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

 

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 

·         e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,

·         SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,

·         w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

 

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

 

Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej:      KLIKNIJ TUTAJ

 
2.2 E-skierowania
 
U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

 

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

·         e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,

·         SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,

·         w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

 

Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej: KLIKNIJ TUTAJ

 

 
2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej
 
U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

 

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

·         na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),

·         w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

 

Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej: KLIKNIJ TUTAJ

 
 
2.4 Zlecenia badań dodatkowych
 
U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

 

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

 

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej.

 

 

Lp. Nazwa badania Miejsce realizacji Godziny pracy Nr telefonu
1. Badania laboratoryjne

Centrum Medyczne ,,Zachód”

- punkt pobrań krwi

7:00 – 9:00 52 311 75 35
2. Badanie a laboratoryjne (dzieci poniżej 4 r.ż.)

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

wejście od ul. Chodkiewicza
Budynek A

-------

52 – 32 – 62 – 257

Punkt  Przyjazny Dzieciom – Vitalabo

ul. A. Naruszewicza 11

budynek - ,,K” kampus WSG

pon.-pt.

7:00 - 11:00

664 442 904
3. Badania USG

Centrum Medyczne ,,Zachód”

gabinet nr 19

Informacja w rejestracji 52 311 75 48
4. Badania RTG

Centrum Medyczne ,,Nad Brdą”

7:00 – 18:00 52 518 34 41

NZOZ ,,Radius” Pracownia RTG

pon - pt

10:00 – 17:00

52 322 27 41

NZOZ ,,Zdrowie Dla Ciebie” ul. Królowej Jadwigi 16

pon – pt

7:00 – 18:00

513 740 420