WAŻNE INFORMACJE - SZCZEPIENIA

 

 

    SZCZEPIENIE DZIECI    

 

  • Każdy opiekun prawny podpisać musi oświadczenie zgody na szczepienie dziecka. Oświadczenie znajdziecie Państwo w pojemniku przed gabinetem. Druk dostępny jest też na naszej stronie :ZGODA
  • W gabinecie podczas badania lub szczepienia przebywać może 1 pacjent z opiekunem.
  • Szczepienie może być wykonane:

     - tylko w obecności opiekuna prawnego (dzieci do 6 roku życia)

     - opiekuna faktycznego, który sprawuje nad pacjentem ciągłą opiekę

       (dzieci do 6 roku życia)

     - w obecności osoby trzeciej, która przyniesie ze sobą podpisaną przez opiekuna  

       prawnego zgodę na szczepienie dziecka (dzieci > 6 r.ż.)

 

 

    SZCZEPIENIE DOROSŁYCH (+18 lat)    

 

  • Osoby dorosłe szczepimy w gabinecie zabiegowym nr 13 (I piętro).
  • Szczepimy od godziny 9:00 do godziny 17:30. Osoby które zgłoszą się do gabinetu zabiegowego po godzinie 17:30 nie będą zaszczepione.
  • Skierowanie do gabinetu zabiegowego(badanie lekarskie) ważne jest 24 godziny. Po upływie 24 godzin wymagana jest ponowna rejestracja do lekarza.
  • Własne szczepionki transportować należy z zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych w charakterystyce produktu leczniczego, tj. ww. warunkach gwarantujących jej skuteczne działanie.

 

§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086)art. 31 ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak i obecnego art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159)